“Retro-inspective”


İTÜ Rektörlük Sanat Galerisi öğretim üyemiz Doç. Dr. Oğuz Haşlakoğlu’nun “Retro-inspective” sergisiyle yeni dönemi karşılıyor. 

Oğuz Haşlakoğlu'nun yağlıboyadan özgün baskıya farklı mecralardaki çalışmalarının retrospektif olarak izlenebileceği sergide aslında iç içe iki sergi yer alıyor.

‘Sayısal Sûretler’ serginin içindeki sergi olarak kurgulandı. Bu sergi bir yandan da asıl sergiyi de ‘hack’leyen bir çalışma ve dijital imkanlar içinde varlık ve yokluk kavramlarını sorguluyor.

Sanatçı Oğuz Haşlakoğlu'nun sergi için ifade ettikleri:

‘Sayısal Sûretler’ “Digital images”ın birebir Türkçe çevirisi ancak işte bazen bu tür ‘naif’ çeviriler böyle kendiliğinden başka bir dilin sahnesinde tümüyle farklı bir anlama da bürünebiliyorlar. ‘Sayısal Sûretler’ bu anlamda Türkçe'de birden bire ‘sayının sûret bulmasına’ dönüşüyor; tıpkı Platon’un yaklaşık 2500 yıl önce Timaios diyaloğunda Theos’un (Tanrı) demiourgos (Yaradan) sıfatıyla kosmos’u teşekkül ve tesisinde kullandığını söylediği eidos (sûret mahiyeti; nitelik) ve aruthmos’un (sayı; nicelik) iç içeliğinde olduğu gibi. Bu tasvirlerde büründükleri sûretler itibariyle sayılar 0 ve 1’den ibaret görünse de -0’ın ‘yutan sayı’ olduğunu hatırlayarak- ontolojik arka planlarında asıl anlamlarını veren ve en temel karşıtlık olan ‘varlık ve yokluk’ kavramlarını barındırıyorlar. Böylece hiçlikten doğan ve hiçliğe iade olunan bu sûretler apansız doğuş ve yok oluşları içinde tıpkı sinema makinesinin karelerinde olduğu gibi sürekliliklerini borçlu oldukları zaman ve mekânın içinde birden bire yakalanarak ele geçirilmiş olmalarının hayretini yapanın nezdinde aslî soru olarak taşıyorlar: Biz burada ne arıyoruz?

 

 

 

 


“Zamandan Zamana Yolculuk” Minyatür Sergisi