ITURSG_Genel3

İTÜ Rektörlük Sanat Galerisi Temel İlke ve Değerlendirme Ölçütleri

İTÜ Rektörlük Sanat Galerisi (RSG), çağdaş ve geleneksel sanatın yanı sıra koleksiyon eserleri sergilerini de içerecek şekilde geniş bir yelpazeyi hedefleyen yaklaşımıyla; bilimsel ortamın ancak sanat ve kültür temelinde ideal akademik ortama dönüşeceği ve üniversitenin toplumla bütünleşmesine katkı sağlayacağı düşüncesinden yola çıkarak sergi programını oluşturmada aşağıdaki temel ilkeler doğrultusunda hareket etmektedir:

1. İTÜ RSG Sanat Komisyonu, gerek temel ilke ve değerlendirme ölçütlerine uygun olması koşuluyla bizzat teklif yoluyla, gerekse bu ilke ve ölçütler bağlamında sergi için başvurulması durumunda; sunulan ayrıntılı özgeçmiş ile eser dosyalarının değerlendirilmesinden ve açılması karara bağlanan sergilerin programlarının oluşturulması ile gerekli aşamaların yürütülmesinden sorumludur.

2. İTÜ RSG, İTÜ Senatosunca belirlenmiş olan üniversitenin misyon ve vizyonu doğrultusunda, özellikle sanat ve tasarım için olmazsa olmaz koşul olan “özgünlük” değerini gerek sergi programının oluşturulmasında gerekse sanatçı ve yapıtların değerlendirilmesinde temel ölçüt kabul eder. Bu doğrultuda, özgünlüğün yanı sıra teknik ve estetik yeterlik için gereken standartları da sergi seçkisini oluştururken dikkate alır.

3. Sergilerin içerik olarak İTÜ kültür ve değerlerini içeriyor ve/veya ifade ediyor olmasının yanı sıra; özellikle İTÜ Rektörlüğü eğitsel stratejileri içinde öncelikle yere sahip inovasyon ve bilimsel araştırma temelinde benimsemiş olduğu S.T.E.A.M. (Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Sanat, Matematik) yaklaşımı bağlamında sanat, bilim ve teknoloji ara kesitini kendisine temel alan sanat ve tasarım yaklaşımları değerlendirmede öncelikli olarak ele alınır.

4. Bu çerçevede, sergi programı; çağdaş, geleneksel sanat ve koleksiyon seçkileri olmak üzere üç ana başlıkta oluşturulur.